Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

In trash we trust

Δέκα συν μια... μαγικές στιγμές της ελληνικές τηλεόρασης από την εποχή μου μεσουρανούσε η αυθεντική "καλτίλα"

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020