Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019